Kawałek Podłogi

Usługi dodatkowe:

• wypełnienie korkiem dylatacji między podłogą a płytką lub podłogą a oknem,
• wypełnienie gumą dylatacji między podłogą a płytką lub podłogą a oknem,
• wymiana/naprawa uszkodzonej deski,
• obsadzanie parapetów drewnianych.

Wypełnienie dylatacji między podłogą drewnianą, a płytkami - realizacja Kawałek Podłogi
Wypełnienie dylatacji gumą - realizacja Kawałek Podłogi
Wymiana uszkodzonych desek - realizacja Kawałek Podłogi
Parapet dębowy - realizacja Kawałek Podłogi